Haluatko mukaan edelläkävijöiden joukkoon?

Ota käyttöösi kuntien avoin verkkopalvelualusta.

Avoin verkkopalvelualusta on avoimen lähdekoodin ratkaisu kuntien ja kaupunkien verkkopalveluiden pohjaksi. Ratkaisu pohjautuu Turku.fi-verkkopalvelun lähdekoodiin ja on toteutettu Drupal 7:lla.

Avoimen lähdekoodin verkkopalvelualustaa voi kehittää kuka tahansa, ja uudet ominaisuudet voidaan ottaa käyttöön koko alustaan, jolloin kaikki hyötyvät niistä. Kevään aikana myös palvelutietojen rajapinta kansalliseen palvelutietovarantoon tulee pakettiin mukaan.

Hakukoneoptimoitu kuntien tarpeeseen?

Kada verkkopalvelualusta on suunniteltu erityisesti hakukoneystävälliseksi, joten sen on helppoa, myös tavalliselle kunnan työntekijälle. Hakukonenäkyvyys on erittäin tärkeeä myös kunnille, niin suomessa kuin kansainvälisesti.

Lue Lisää: Drupal verkkopalvelualustan hakukoneoptimointi

Olisiko tässä tulevaisuuden ratkaisu kuntaasi?

Tutustu tarkemmin ominaisuuksiin Lue lisää alustan synnystä Alustan koodi Githubissa

Responsiivinen

Skaalautuu eri pääte­laitteisiin

Moni­kielinen

Saavutettava

Dynaamiset laskeutumis­sivut kohde­yleisön mukaan

Brändisivut

oma domain, footer, ilme, navigaatio

Visuaaliset osiot

pääsivuston ilme, oma navigaatio

Monipuolinen haku

Tapahtuma­kalenteri

PAT-malliin perustuva informaatio­arkkitehtuuri

Toimipiste–Palvelu–Tapahtuma-logiikka

Integraatiot mahdollisia

Muuta, mitä?

Osallistumalla voit vaikuttaa toteutukseen!

Miten alustaa on kehitetty?

Turun verkkopalvelualusta on tuhansien henkilötyöpäivien suunnittelu-, testaus- ja rakennustyön tulos. Tästä työstä suuren osan on tehnyt kaupungin oma henkilöstö, mutta ulkopuolisten tekemän teknisen työn osuus on myös mittava. Kokonaisuutta on alusta lähtien rakennettu usean kumppanin yhteistyönä, eikä yksikään tekninen toimittaja omista yksinoikeutta alustan ylläpitoon tai jatkokehitykseen.

Turku.fi luotiin ainutlaatuisella yhteistyöllä neljän verkkopalvelutoimittajan kesken. Avoltus Oy, Citrus Solutions Oy, Druid Oy ja Wunder Finland Oy hyödynsivät työssään laajasti Drupal-yhteisön luomia moduuleja ja toimintoja. Verkkopalvelun ominaisuuksia oli kehittämässä myös laaja joukko kaupungin työntekijöitä, korkeakouluharjoittelijoita sekä kaupungin asukkaita, joiden näkemykset ja huomiot ohjasivat rakennustyötä jaossa olevaksi kokonaisuudeksi.

Porin kaupunki innostui jo varhaisessa vaiheessa Turun kehittämän alustan hyödyntämisestä ja on ehtinyt sen käyttöönotossa pisimmälle. Yhdessä Druid Oy:n kanssa toteutetun pilottihankkeen tavoitteena oli varmistaa alustan tekninen soveltuvuus Porin tarpeisiin, toimiva ja helppokäyttöinen sisällönsyöttö sekä rakenteen joustavuus muuttuville tarpeille. Vaikka hanke aloitettiin jo ennen avoimen alustan julkaisuversion valmistumista, tulokset olivat vakuuttavia. Alustan todettiin tarjoavan toimivan ratkaisun Porinkin tarpeisiin.

Pilotin perustoteutusta laajennetaan vielä kattavalla hakumoottorilla, jonka jälkeen kaikki tekniset linjaukset ovat kasassa aikanaan tulossa olevaa sivustouudistusta varten.

Kuntien näkökulmasta avoimen verkkoalustan ympärille syntyvä ekosysteemi tuo merkittävää hyötyä verkkokehitystyöhön. Kaikkia toiminnallisuuksia ei tarvitse toteuttaa itse vaan alustan kautta kunnat saavat paljon valmiita komponentteja nopeasti käyttöönsä. Myös jatkokehityksen myötä syntyvät uudet toiminnallisuudet ja parannukset ovat kaikkien käytettävissä.

5 talouteen liittyvää periaatetta, jotka sinun kuluttajana on tiedettävä tänään

Kotimaa.fi Lukijablogin aloittaminen

Turun tiedote 2: Turku.fi:n lähdekoodi kiinnostaa jo monia (på svenska)

Turun tiedote: Turku avaa verkkopalvelun lähdekoodin yhteiseen käyttöön

400 000

kävijää kuukaudessa

500

sisällön­tuottajaa

1 500 000

sivu­latausta kuukaudessa